122Petit Paradis

Boekingsvoorwaarden

×

Boekingsvoorwaarden

Deze boekingsvoorwaarden maken deel uit van het contract tussen Eddy Gravemaker (hierna genoemd “Gravemaker”) en degene die de vakantievilla Petit Paradis huurt, alsmede degene die het huurcontract heeft ondertekend. Leest u het onderstaande s.v.p. zorgvuldig.

 1. In het hoogseizoen kan in principe slechts van zaterdag tot zaterdag gehuurd worden. Aankomsttijd ligt na 16.00 uur en vertrektijd voor 10.00 uur.
 2. 25 % van het totale huurbedrag moet door Gravemaker ontvangen zijn, alvorens de huurovereenkomst van kracht wordt en 100% wanneer de huurperiode binnen 6 weken na boeking aanvangt. Bij de 100 % betaling dienen ook de kosten voor de eindschoonmaak en de borgsom betaald te worden. Daarna zal de definitief geworden huurovereenkomst aan u worden bevestigd. Indien u zich gedwongen ziet uw verblijf in de gehuurde vakantievilla, binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, te annuleren, bent u alsnog betaling van het gehele huurbedrag verschuldigd, of u een annuleringsverzekering heeft of niet. Indien u de vakantie langer dan 6 weken voor aanvang annuleert, wordt door Gravemaker de reeds voldane aanbetaling van 25 % ingehouden, tenzij Gravemaker er in slaagt de vakantievilla aan andere huurders te verhuren. In dat geval wordt de aanbetaling aan u teruggestort, minus administratiekosten, eventuele advertentiekosten en last minute korting.
 3. De borgsom van Euro 350,- zal, gewoonlijk binnen 14 dagen na de beeindiging van de huurperiode, worden teruggestort, onder inhouding van de kosten van alles wat in of bij het gehuurde gebroken of beschadigd is. Mocht de borgsom onvoldoende zijn om in de vergoeding van de bedoelde kosten te voorzien, dan dient degene die het boekingsformulier heeft ondertekend, terstond het aanvullende bedrag te betalen ter dekking van de volledige kosten.
 4. De eindschoonmaak wordt voor u verricht, waarvoor U Euro 150,- moet voldoen. Dit is voor een normale schoonmaak, als het huis echter bovenmatig vuil wordt achtergelaten, dan kunnen hiervoor extra kosten in berekening worden gebracht. U moet tijdens uw verblijf en bij vertrek uw eigen huisvuil afvoeren.
 5. Het volledige huurbedrag dient 6 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. Indien u hieraan niet voldoet, vervalt uw boeking en treden de bepalingen zoals hierboven onder 2. vermeld, in werking, gelijk aan annulering.
 6. De huurprijs is inclusief gas, water en electriciteit, bedlinnen, hand- en theedoeken, het gebruik van de vakantievilla en de bij de vakantievilla behorende privetuin. Wanneer u echter meer electriciteit gebruikt dan gemiddeld, dan kunnen hiervoor extra kosten worden berekend.
 7. Reserveringen kunnen op ieder gewenst moment gemaakt worden, maar wanneer de seizoensindeling voor het betreffende jaar en de bijbehorende prijzen op dat moment nog niet bekend zijn, geldt de boeking onder voorbehoud van seizoens- en prijswijzigingen.
 8. Gravemaker zal geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van ongevallen die huurders van welke leeftijd ook, in of nabij de vakantievilla overkomen.
 9. Er wordt geen compensatie betaald in geval van force majeur (iets dat niet te voorzien valt of buiten de invloed van Gravemaker valt, dan wel niet voorkomen had kunnen worden). U wordt geadviseerd een complete reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
 10. Indien bepaalde gewichtige omstandigheden Gravemaker dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal de huurder hiervan onmiddellijk in kennis gesteld worden en zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadien zal Gravemaker de reeds betaalde bedragen terugstorten. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.
 11. In het onwaarschijnlijke geval dat u ontevreden bent met het gehuurde, wordt hierbij overeen gekomen, dat u onmiddellijk contact opneemt met Gravemaker, zodat de klacht, indien mogelijk, onmiddellijk verholpen kan worden door Gravemaker. Indien u de klacht niet onmiddellijk meldt, vervalt voor u iedere claim-mogelijkheid. Wanneer Gravemaker een klacht ontvangt, zal hij zijn uiterste best doen, een snelle en tot wederzijdse tevredenheid leidende oplossing, te realiseren. De huurders zijn volledig verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die door hun toedoen is ontstaan en dienen Gravemaker daarover onmiddellijk te informeren.
 12. Gravemaker heeft het recht het terrein en de vakantievilla op redelijke tijden te betreden of namens hem te laten betreden, teneinde voor het normale onderhoud, tuinverzorging en schoonmaak, zorg te dragen.Gravemaker heeft het recht de huurders onmiddellijk uit en van het gehuurde te verwijderen, indien zijn eigendommen worden vernield of misbruikt.
 13. Gravemaker behoudt zich het recht voor om, zonder enige terugbetaling, de verhuur onmiddellijk te beeindigen wanneer het aantal mensen dat in de gehuurde vakantievilla verblijft, het maximale aantal van 6 personen overschreidt, zonder dat Gravemaker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend.
 14. In het gehele huis is het verboden te roken.
 15. Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Zien we u snel?

Wilt u boeken? Wij zien u graag in Frankrijk. Klik op de knop hieronder en bekijk de beschikbaarheid.

Reserveren? Klik hier

Vakantiewoning

Gevestigd aan de Lot